Cenník

Autobusová doprava

Jazdné na kilometer: 1 € alebo 0,9 € (autobusy karosa)
Stojné na hodinu: 4 - 5 €*

* cena za státie je kalkulovaná v závislosti od objednávky, pričom na väčšie zákazky sa nevzťahuje

Zemné a výkopové práce

Prevoz materiálu: 1 € / km
Použitie hydr. ruky: 24 € / hod
Výkopové práce bagrom: 27 € / hod

Všetky ceny sú orientačné v závisloti od ceny pohonných hmôt a sú uvedené bez DPH.