europe map

Dopravné automobilové služby - Miroslav Sobek

    Zaisťujeme medzinárodnú a vnútroštátnu autobusovú dopravu pre široké spektrum zákazníkov s garanciou najnižších cien.

Taktiež poskytujeme zemné a výkopové práce, s možnosťou prepravy sypkých materiálov a zeminy, za použitia univerzálnej hydraulickej ruky.

Naša kvalita a úroveň služieb je prezentovaná dlhoročnými skúsenosťami a spokojnosťou zákazníkov.

Ponuka dopravných služieb

 • vnútroštátna a zahraničná doprava osôb v rámci pobytových aj poznávacích zájazdov

 • doprava pre klientov cestovných kancelárií a firiem

 • doprava podľa požiadaviek zákazníka (školské akcie, výlety, tábory, svatby a iné)

 • preprava športových klubov, umeleckých a tanečných súborov

 • transfery, kyvadlová doprava do rôznych destinácií a ďalšie

Prehľad zemných a výkopových prác

 • hĺbenie rýh pre inžinierske siete - vodovodné, kanalizačné, plynové a elektrické vedenia

 • kopanie základov

 • hĺbenie jám pre bazény, žumpy, šachty, studne

 • zrovnávanie terénu, prípravné práce pre stavbu

 • prevoz stavebného materiálu s použitím hydraulickej ruky

 • prevoz sypkých materiálov - piesok, štrk, zemina

Naše ceny

    Ceny sú v značnej miere kalkulované v závislosti od jednotlivej objednávky. Snažíme sa ku každému zákazníkovi pristupovať jednotlivo s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť a to ako v oblasti financií, tak aj v kvalite služieb.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!